Dat han mer uns verdeent

M u T: R. Hömig, W. Breuer,
P. Fischer
Verlag: Pavement Musikverlag
Moeve Musikverlag
Produzent: R. Hömig, W. Breuer,
P. Fischer
ISRC: DE-D19-05-00029


1. Loss mer et kraache, danze un laache.
Hück sin mer doll, voll vun d'r Roll.
Nix zo verliere, nit diskutiere,
Fiesta im Kopp, dat bring uns dropp.

Refrain:
Dat han mer uns verdeent.
Dat han mer uns verdeent.
Mir han et janze Johr jenoch jedonn,
jetzt dürfe mir och fiere jonn.

Dat han mer uns verdeent.
Dat han mer uns verdeent.
Un wenn mir morjen früh och richtig fädisch sin,
dat han mer uns, dat han mer uns verdeent.

2. Noch en Sangrita für et Maritta
un dann mem Pitter de Naach durch jemaat.
Maach d'r kein Sorje, morje is morje.
Mit nix jet am Hot, dat deit uns jot.

Refrain

Köln, 04.01.2012